Jednym z najważniejszych dokumentów dla zawodowego kierowcy jest wydruk z tachografu. Opis tego wydruku nie należy jednak do najprostszych. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak opisać wydruk przekroczenia czasu jazdy, przerwania pauzy czy przekroczenia czasu pracy. Wyjaśniamy to poniżej.

Rodzaje wydruków z tachografu


Wydruk z tachografu to dokument, który rejestruje czynności kierowcy oraz prędkość jazdy i dystans pokonany przez pojazd, którym się porusza. Tworzony jest za pomocą tachografu cyfrowego, który składa się z dwóch części – karty kierowcy oraz jednostki pojazdu. Karta kierowcy przechowuje dane zebrane z jednostki pojazdu, rejestrującej prędkość, przebytą odległość i inne ważne informacje, takie jak okresy odpoczynku i przerwy wykorzystane przez kierowcę. Wydruk z tachografu może służyć do śledzenia działań kierowców w czasie i upewnienia się, że przestrzegają oni przepisów bezpieczeństwa. Jest również przydatny dla pracodawców, którzy muszą śledzić wydajność swojej floty.

Tachografy umożliwiają stworzenie następujących wydruków:

 • wydruk dzienny z karty kierowcy,
 • zdarzenia i zakłócenia dotyczące kierowcy,
 • przekroczenia prędkości przez kierowcę,
 • wydruk dzienny z pojazdu,
 • dane techniczne pojazdu,
 • zdarzenia i zakłócenia dotyczące pojazdu.

Wygenerowanie wydruku może być konieczne w razie:

 • kontroli przeprowadzanej przez Inspekcję Transportu Drogowego,
 • gdy dojdzie do przekroczenia czasu jazdy lub skrócenia przerwy,
 • gdy dojdzie do zgubienia lub uszkodzenia karty kierowcy.

Artykuł 12 z rozporządzenia 561/2006 – przekroczenie czasu pracy. Jak uniknąć kary?


Kierowcy i zarządzający flotami pojazdów powinny dobrze znać przepisy dotyczące transportu drogowego i ustalenia dotyczące czasu pracy kierowcy, dozwolonego czasu jazdy, postojów i przerw. Prawidłowe opisanie wydruku z tachografu to kolejny obowiązek kierowcy. Pozwoli to uniknąć kar.

Co jednak, jeśli nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności? Na przykład trzeba będzie przestawić samochód w trakcie postoju albo nie znalazło się miejsca postojowego przed rozpoczęciem przerwy? Właśnie w takich sytuacjach należy skorzystać z art.12/561/WE/2006, który mówi, że o ile nie zagraża to bezpieczeństwu i umożliwia dotarcie do odpowiedniego miejsca postojowego, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6-9 tego samego rozporządzenia (dotyczących dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, odpoczynku i przerw w prowadzeniu pojazdu).

Możliwe jest przekroczenie norm czasowych maksymalnie o godzinę w ujęciu tygodniowym, w celu dotarcia do miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego lub o dwie godziny, pod warunkiem wykorzystania wcześniej 30-minutowej przerwy).

Kierowca musi jednak wskazać powody tych odstępstw na wydruku z tachografu, planie pracy lub wykresówce, najpóźniej po dotarciu na właściwe miejsce postoju.

Jak opisać wydruk z tachografu – przekroczenie czasu jazdy, przerwanie pauzy


Aby prawidłowo opisać wydruk z tachografu, należy dobrze zapoznać się z treścią wspomnianego wcześniej art. 12. Po wykonaniu wydruku na jego odwrocie należy wpisać „art. 12/561/2006 WE” (artykuł ten jest rozpoznawalny we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej). Następnie należy podać:

 • datę i godzinę wykroczenia,
 • rodzaj wykroczenia,
 • powody wykroczenia.

Należy przy tym wymienić wszystkie okoliczności, które obiektywnie przyczyniły się do tego, że kierowca nie mógł się zastosować do obowiązujących przepisów. Do takich przyczyn należą m.in. korki z powodu wypadku drogowego, konieczność objazdu, złe warunki pogodowe i drogowe, brak odpowiedniego miejsca postoju czy konieczność zabezpieczenia pojazdu (np. zjazd do serwisu samochodów ciężarowych), mienia lub osób. Nie mogą to być jednak powody, które zagrażają bezpieczeństwu drogowemu, a takim jest np. znaczne, wielogodzinne przekroczenie normy czasu prowadzenia pojazdu.

Przykładowy opis wydruku z tachografu – przekroczenie czasu jazdy:

„Art. 12/561/2006

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób / pojazdu / ładunku w celu dotarcia do parkingu / bazy pojazdów / miejsca postoju wydłużyłem czas jazdy / skróciłem przerwę / odpoczynek z powodu braku miejsc na parkingu / złych warunków pogodowych/ objazdu na drodze nr… ”

Pod wyjaśnieniami należy złożyć podpis, bez którego dokument nie będzie ważny.

Opis wydruku z tachografu powinien być wykonany niezwłocznie po dotarciu w bezpieczne miejsce. Nie należy zwlekać z jego wykonaniem np. do końca dnia, ponieważ w razie wcześniejszej kontroli może to zakończyć się karą. Wydruk należy przechowywać przez kolejne 28 dni.

Pakiet mobilności – jak opisać wydruk


Przy okazji warto wspomnieć o tym, jak opisać wydruk z tachografu w związku z wprowadzonym pakietem mobilności. Po przekroczeniu granicy państwa należącego do Unii Europejskiej kierowcy muszą każdorazowo wprowadzać do tachografu symbol kraju, na którego teren wjechali.

Po więcej poradników takich jak ten, zajrzyj na naszego bloga. A jeśli potrzebujesz części do ciężarówek, oferujemy części DAF i części Scania w dobrej cenie. Zapraszamy!

 

Może Cię zainteresować również: