Wystawanie ładunku poza krawędź pojazdu jest dozwolone pod kilkoma warunkami. Należy wiedzieć m.in. jak oznaczyć wystający ładunek i ile wynoszą dozwolone odległości. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie może prowadzić do surowych kar. Jeśli interesują Cię konkretne wartości dotyczące odległości oraz oznaczeń wystającego ładunku, zapraszamy do lektury.

Ile może wystawać ładunek z przodu, z tyłu i z boku pojazdu?


Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. dokładnie określają, ile może wystawać ładunek poza płaszczyzny obrysu pojazdu. Jak wyglądają ograniczenia?

W przypadku ładunku, który wystaje z boku pojazdu, należy umieścić go w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m. Jeśli sam pojazd ma szerokość 2,55 m, maksymalny wymiar (wraz z ładunkiem) może wynosić 3 m – pod warunkiem, że ładunek nie wystaje z jednej strony na odległość większą niż 23 cm.

Ile może wystawać ładunek za samochód z przodu pojazdu? Zgodnie z przepisami maksymalna odległość to 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i 1,5 m od siedzenia kierowcy.

Ile może wystawać ładunek z tyłu pojazdu? W tym przypadku ładunek może wystawać na odległość nieprzekraczającą 2 m. Wyjątek stanowi przewóz drewna długiego. Przepisy dopuszczają w takich sytuacjach wystawanie ładunku z tyłu – za przyczepę kłonicową – na maksymalnie 5 m.

Jak oznaczyć wystający ładunek?


Nie wystarczy wiedzieć, ile może wystawać ładunek z tyłu, z przodu i z boku pojazdu. W przypadku wystającego ładunku należy także prawidłowo go oznaczyć. Co mówią przepisy na ten temat?

  • Oznaczenie ładunku z boku polega na umieszczeniu pomarańczowej chorągiewki o wymiarach minimalnych 50 x 50 cm przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku. W okresie niedostatecznej
    widoczności należy dodatkowo zastosować białe światło odblaskowe skierowane do przodu oraz czerwone światło i czerwone światło odblaskowe skierowane do tyłu.
  • Oznakowanie ładunku z przodu wykonuje się za pomocą pomarańczowej chorągiewki lub dwóch białych i dwóch czerwonych pasów. W razie niedostatecznej widoczności stosuje się dodatkowo białe światło umieszczone na najbardziej wystającej do przodu części ładunku.
  • Oznaczenie ładunku wystającego z tyłu powinno odbywać się za pomocą pasów białych i czerwonych umieszczonych na ładunku, na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie lub na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej. W przypadku niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku należy umieścić czerwone światło oraz czerwone światło odblaskowe.
  • Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się oznakowanie końca ładunku pomarańczową chorągiewką lub tarczą.

Warto wiedzieć też, jak wygląda transport ładunków ponadgabarytowych, takich jak maszyny budowlane i duże elementy konstrukcyjne. Realizacja takich przewozów jest uregulowana przepisami i wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia. W niektórych przypadkach niezbędna jest także eskorta pojazdu pilotującego.

Przewożenie ładunku wystającego z pojazdu – podsumowanie


Każdy kierowca przewożący towary o dużych wymiarach powinien wiedzieć, ile może wystawać ładunek z tyłu samochodu ciężarowego, a także po bokach i z przodu pojazdu. Znajomość przepisów nie tylko pozwala uniknąć wysokich kar, ale zwiększa też bezpieczeństwo na drodze. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oznakowania pojazdów, warto zapoznać się z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje także kwestię transportu pojazdami nienormatywnymi.

Szukasz nowych lub używanych części do samochodów ciężarowych? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą TRUCK BP. Posiadamy bogaty wybór części DAF oraz części SCANIA, w tym kabiny, skrzynie biegów oraz silniki. Zapewniamy fachowe doradztwo i atrakcyjne ceny.